Avio karta važi godinu dana od dana izdavanja ili od početka putovanja sem ukoliko to nije drugačije predviđeno u karti, tarifama prevozioca, uslovima prevoza ili odgovarajućim propisima.

Ukoliko je predviđeno po tarifi karte, putnik ima pravo na besplatan prtljag. Dete do 2 godine nema pravo na sedište niti na besplatan prtljag.

Višak prtljaga se posebno naplaćuje i u tu svrhu se izdaje posebna karta.

U predatom prtljagu ne mogu se prevoziti lomljivi predmeti, lako kvarljive i zapaljive materije, novac, nakit, predmeti od plemenitog metala, hartije od vrednosti, obveznice i druge dragocenosti, poslovni papiri i lični dokumenti.

Vatreno oružje, eksploziv, municija, stalni magnet, radio aktivna, nagrizajuća, lako zapaljiva ili materija nepodnošljivog mirisa može da se prevozi uz predhodni dogovor i odobrenje prevozioca.

Prevozilac ne garantuje vremena naznačena u redu letenja, kao i u izdatoj karti.

Letovi ne mogu da kasne zbog putnika koji stignu kasnije, te prevozilac ne preuzima nikakvu odgovornost u takvim slučajevima.

Putnik je dužan da se prijavi otpremnoj službi  na aerodromu polaska 2sata, a NAJKASNIJE 30 minuta pre polaska aviona.

Vreme naznečeno na karti je vreme polaska aviona.

Obaveza putnika je da proveri rezervaciju i vreme leta za nastavak ili povratno putovanje najmanje 24 časa pre putovanja.

Karta se može menjati i refudirati samo po uslovima tarife koja važe za istu

Prevoz elektronske opreme je dozvoljen u kabini, ali te aparate ne možete koristiti u kabini tokom poletanja i sletanja, radi Vaše sigurnosti i sigurnosti drugih putnika, jer ometaju elektronsko navođenje aviona.

Na domaćim i međunarodnim linijama svih avio kompanija pušenje nije dozvoljeno za sve vreme trajanja leta.