K R I T  –  LETO 2016

Cenovnik možete pogledati OVDE…

 

Program putovanja:

1.dan: BEOGRAD – KRIT

Sastanak putnika na aerodromu Nikola Tesla, u holu za međunarodne polaske, 2 sata pre poletanja aviona.

Predviđeno poletanje aviona za Krit po lokalnom vremenu u 10:40 h (Air Serbia-JU5210). Po dolasku na Krit, transfer do apartmana / hotela. Usluga prema programu.

2.– 9. Dan: KRIT Usluge prema programu.

10.dan: KRIT – BEOGRAD

Po odjavljivanju iz apartmana / hotela, transfer do aerodroma i let do Beograda.

 

Aranžman obuhvata:

 • Čarter avio prevoz na relaciji Beograd – Krit – Beograd;
 • 9 noćenja u izabranom hotelu / apartmanu na bazi odabrane usluge;
 • Transfere aerodrom – hotel / apartman – aerodrom;
 • Usluge predstavnika na ostrvu;
 • Organizacija i tehničko izvođenje putovanja u celini.

 

Aranžman ne obuhvata:

 • Aerodromske takse:

aerodrom Beograd – odrasli i deca od 2 do 12 god: 15,30 EUR – plaćanje u agenciji;

aerodrom Hanja – odrasli i deca od 5 do 12 god: 22 EUR – plaćanje u agenciji;

DCV taksa – odrasli i deca od 2 do 12 god. (taksa direktorijata za civilno vazduhoplovstvo): 0,98 EUR – plaćanje u agenciji; deca od 0 do 2 god: besplatno;

YQ taksa – odrasli i deca od 2 do 12 god. (doplata za poskupljenje goriva): 10 EUR – plaćanje u agenciji.

Usled promena cena na tržištu nafte moguće je uvođenje doplate za gorivo, čiji je iznos podložan promeni i isključivo zavisi od avio kompanije. Plaćanje ove doplate je obavezno i za putnike koji su aranžman platili u celosti pre njenog uvođenja.

 • Međunarodno putno zdravstveno osiguranje za sve putnike starosti 6 meseci do 80 godina starosti – za državljane Republike Srbije ili strane državljane sa trajnim prebivalištem u Srbiji;
 • Fakultativne izlete i ekskurzije;
 • Individualne troškove putnika.

 

PLAĆANJE JE U DINARSKOJ PROTIVVREDNOSTI PO PRODAJNOM  KURSU BANKE  INTESA NA DAN UPLATE

Način plaćanja:

 • Gotovinsko plaćanje: 50% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre početka aranžmana, osim za hotele gde su uslovi plaćanja iskazani u tabeli USLOVI ZA OSTVARIVANJE POPUSTA ZA RANE UPLATE
 • Kreditne kartice: Visa, Master, Maestro, Dina (isti uslovi kao gotovina),
 • Čekovi građana: Mogućnost plaćanja na 3 rate bez kamate

 

VREMENA LETOVA SU PODLOŽNA PROMENAMA I ZAVISE ISKLJUČIVO OD AVIO PREVOZNIKA (AIR SERBIA). CENA AERODROMSKIH TAKSI JE PODLOŽNA PROMENAMA I ZAVISI OD AERODROMA BEOGRAD I KRIT I AVIO KOMPANIJE AIR SERBIA.

 

 

NAPOMENE:

 • Postoji mogućnost večernjih i noćnih letova u zavisnosti od raspoloživosti i dozvola avio flote u tom slučaju obrok u avionu menja obrok u hotelu. U slučaju kasnog večernjeg leta I stizanja u hotel posle 20hi30min. prvi obrok se servira samo u avionu i većina hotela u tom slučaju ne služi večeru i ne nadoknadjuje obrok poslednjeg dana boravka.
 • U svim hotelima ishrana je po principu samoposluživanja – izbor više jela, osim gde je drugačije navedeno.
 • Deca ostvaruju popust samo u pratnji dve punoplatežne osobe!
 • Lokalna kategorizacija i klasifikacija hotela!
 • Potvrda hotela se čeka oko 48h od uplate akontacije (ne računajući vikend subota/nedelja).
 • Po pravilu ulaz u hotel prvog dana boravka je posle 14:00 h, dok se poslednjeg dana boravka napušta hotel najkasnije do 10:00 h.
 • Obavezan dress code za vreme obroka u svim hotelima (zabrana ulaska u kupaćim kostimima i šorcu).
 • Organizator nije odgovoran za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta predstavnika ino partnera.
 • Putnici sami snose odgovornost za lična putna dokumenta i njihovu validnost .Maloletna deca bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost roditelja pri prelasku granice

 

Svi putnici, državljani Srbije, koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim državljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma, mogu putovati BEZ VIZA u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU.Državljani Srbije koji poseduju stare (plave) putne isprave, kao i građani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena, moraju posedovati vizu zemlje u koju putuju. Vizu su dužni da pribave lično aplicirajući za istu u skladu sa zahtevima Konzulata zemlje u koju putuju.

Organizator ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slučaju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podleže troškovima otkaza putovanja prema Opštim uslovima.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.Neophodna viza za vlasnike novih biometijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Minsitarstvu unutrašnih poslova u Beogradu (tj. ako u pasošu stoji da je izdat od: MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA).

 

Organizator zadržava pravo da propiše i drugačije uslove plaćanja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaključi poseban ugovor.

 

ARANŽMAN JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 80 PRIJAVLJENIH PUTNIKA NA AVIONU.

VAŽNE NAPOMENE:

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA, ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ARANŽMANA OD STRANE ORGANIZATORA JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA

MOLIMO PUTNIKE DA PROVERE TAČNA VREMENA POLETANJA AVIONA DVA DANA PRE POLASKA NA PUTOVANJE

 

Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije. U slučaju promena na monetarnom tržištu ili tržištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika agencija zadržava pravo korekcije cena, izmene programa putovanja ili otkaza putovanja.

Organizator ima pravo da 5 dana pred put otkaže putovanje usled prebukiranosti hotela ili ponudi alternativni smeštaj u drugom objektu iste kategorije i cene.

Organizator ima pravo da u prvim i poslednjim smenama kada se hotel ne otvara zbog nedevoljne popunjenosti, pomeri datum započinjanja usluge ili ponudi alternativni hotel sa istim datumom.

Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

 

Uz ovaj program važe opšti uslovi organizatora putovanja