Izgubljenim prtljagom smatra se onaj prtljag koji sa polaznog aerodroma nije stigao na krajnju destinaciju. Prilikom čekiranja i predavanja prtljaga, službenik avio kompanije stavlja nalepnicu za njegovu registraciju. Nalepnice se mogu oštetiti ili mogu spasti tokom sortiranja prtljaga. Prtljag može, usled vremenskih neprilika, ili ljudskom greškom, biti poslat na pogrešnu stranu. To su najčešći razlozi odlaska prtljaga na neželjenu destinaciju. U tom slučaju, uz priloženu avionsku kartu, putnik prijavljuje nestali prtljag na posebnim šalterima ( LOST LUGGAGE , LOST BAGGAGE, LOST AND FOUND ).

Nakon prijave, aerodromske službe na osnovu elektronskog zapisa nalepnice, veličine, oblika i sadržaja prtljaga, itinerera, lociraju zagubljeni prtljag. Prtljag se najčešće pronalazi u roku od 24h i prvim letom šalje do krajnjeg odredišta. Zatim, podleže strogoj carinskoj kontroli, kojoj ponekad i putnik mora da prisustvuje, nakon čega se šalje na kućnu adresu, hotel ili mesto boravka putnika.

U slučaju oštećenja ili gubitka prtljaga, putnik ima pravo na odštetu koju mu isplaćuje avio kompanija. Maksimalna visina odštete je unapred utvrđena. Takođe, avio kompanije prihvataju da refundiraju neplanirane troškove kupovine neophodne garderobe, za slučaj da se putnik nađe na destinaciji koja nije njegovo mesto prebivališta.