Nekada su avionske karte bile ukoričene a na naslovnoj korici nalazio se natpis i logotip aviokompanije. Svaka avionska karta predstavljala je identitet aviokompanije i svaka od njih imala je svoje sopstvene karte. Tu su se nalazila i uputstva za putnike, skice prtljaga sa propisanim dimenzijama i razna druga obaveštenja. Prema odluci Međunarodnog udruženja avioprevoznika koje okuplja 240 aviokompanija od 2007. i ove karte su prestale da se koriste i uvedene su elektronske aviokarte. Eliminisanje papirnih karata donelo je značajno smanjenje troškova avio kompanijama, samim tim i smanjenje cena u avio saobraćaju poslednjih godina.

Međunarodna asocijacija za vazdušni saobraćaj (IATA) je procenila da će putnicima na taj način olakšati i ubrzati čekiranje ili će im omogućiti da se sami čekiraju, olakšati promenu datuma, putnici se mogu sami informisati putem pretraživača o određenim letovima i aviokompanijama, a sa druge strane omogućava aviokompanijama ogromne uštede na godišnjem nivou. Za turističke agencije „e-ticketing” pruža veće mogućnosti da upravljaju poslovanjem jer su u mogućnosti da izvrše izmene na rezervacijama dok su na telefonskoj vezi sa putnikom. Prema procenama IATA koju čini oko 94 odsto svetskog avio prevoza bi na godišnjem nivou zaradila oko 3 milijarde američkih dolara ili u proesku oko 9 dolara po karti prilikom izdavanja elektronske karte u odnosu na štampanje papirnih karata.

Kada se izda elektoronska karta za zadato putovanje, formira se elektronski zapis u sistemu kompanije koja sadrži podatke o broju rezervacije i broju same elektronske karte i to predstavlja potvrdu kupovine mesta u avionu. Vama za putovanje nije potrebna čak ni odštampana avio karta, dovoljno je samo sa pasošem da odete na šalter za čekiranje gde će vas osoblje naći u sistemu i dati vam boarding pass. Za svoju ličnu sigurnost vi je možete odštampati.

Danas u svetu su skoro sve prodate avio karte u elektronskom formatu, a mnoge kompanije izdavanje papirnih karata čak i dodatno naplaćuju.