BUKUREŠT

5 dana, autobusom

Termin: 10.11. – 14.11.2016.

Bukurešt je glavni grad Rumunije je poznat i kao „mali Pariz“ , a osnovao ga je Vlad Cepešpoznatiji kao Grof Drakula u XV veku. Jedna od najlepših zgrada je palata Parlamenta   koja je posle Pentagona druga najveća zgrada na svetu. Ovo je grad parkova, velikih avenija i lepe arhitekture koju su mahom izgradili francuske i italijanske arhitekte koji čak ima i svoju Trijumfalnu kapiju.

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1.dan 28.04.2016 NOVI SAD/BEOGRAD

Polazak iz Novog Sada u 18.30h. Polazak autobusa iz Beograda sa parkinga u Bloku 42 (preko puta ulaza na buvlju pijacu) u 20.00h (3 dana pre puta proveriti tačno vreme polaska). Noćna vožnja kroz Srbiju i Rumuniju sa kraćim usputnim zadržavanjima, radi odmora.

2.dan 29.04.2016 BUKUREŠT – RUMUNSKO VEČE

Dolazak u Bukurešt u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje centra grada: Trijumfalna kapija, Palata Parlamenta, Rumunski ateneum, bivša Kraljevska palata (danas Muzej umetnosti), Kraljevska zadužbina (danas Centralna univerzitetska biblioteka), bivše zdanje Senata, crkva Kreculesku i dr.  Smeštaj u hotel.  Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Fakultativno se organizuje rumunsko tradicionalno veče u restoranu u Bukureštu (večera, muzičko-zabavni program, animacija, popularne cene pića).  Noćenje.

3.dan 30.04.2016 SINAJA – PELEŠ – BRAN

Doručak. Fakultativni odlazak  za manastir Sinaju i Peleš. Poseta manastiru, razgledanje grada, slobodno vreme za individualne aktivnosti a zatim poseta zamku Peleš. Nastavak puta ka Brašovu, odlazak do zamka Bran, poznatiji kao zamak Grofa Drakule. Povratak u hotel.  Noćenje.

4.dan 01.05.2016 BUKUREŠT – PARLAMENT

Doručak. Napuštanje hotela. Mogućnost  fakultatvinog obilaska Parlamenta – druge najveće zgrade na svetu. Slobodno vreme za individulane aktivnosti. Oko 18.00h polazak za Beograd.

5.dan 02.05.2016 BEOGRAD/NOVI SAD

Dolazak u Beograd i Novi Sad u jutarnji časovima (vreme dolaska zavisi od uslova na putu i graničnih prelaza.  (Kraj usluga)

 

CENA PO OSOBI: 85 €

Aranžman se plaća se u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Alpha  banke na dan uplate

 

ARANŽMANA OBUHVATA:

– prevoz autobusom visoke turističke klase na relacijama navedenim u programu

– smeštaj u Bukureštu(2 noćenje sa doručkom –švedski sto) u hotelu sa 2* u 1/2 i 1/2+1

sobama;

– panoramske obilaske prema programu (Bukurešt)

– troškove organizacije i vođenja puta

 

ARANŽMANA NE OBUHVATA:

– OBAVEZNO međunarodno zdravstveno osiguranja (individualno ili grupno)

– ulaznice i fakultativne izlete

– druge individualne troškove putnika

 

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 45 € (na upit)

DOPLATA ZA POLAZAK IZ NOVOG SADA: 10 €

 

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

smeštaj je u Bukureštu  u hotelu sa 2*, u dole navedenom hotelu ili sličnom:

HELLO HOTELS **

Nalazi se par  minuta hoda od severne železničke stanice u Bukureštu. Ima 150 smeštajnih jedinica koje su modern opremljene, klimatizovane i imaju besplatan internet. Gradskim prevozom možete za 10 minuta da stignete do centra grada. U restoranu koji se nalazi u hotelu  služi se doručak na bazi švedskog stola. Smeštajne jedinice su svetle i sadrže flat-screen TV sa kablovskim kanalima i sopstveno kupatilo sa tušem. Objekat se nalazi u blizini finansijskog i poslovnog centra na Trgu Viktorija i raznih fakulteta. 

Sektor 1 gde se nalazi ovaj hotelje odličan izbor za putnike koje zanimaju muzeji, parkovi i arhitektura.

www.continentalhotels.ro/Hello-Hotels/en/

 

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI:

1.Obilazak manastira Sinaja, zamka Peleš i Bran sa ulaznicama – (25€ po osobi)

2.Tradicionalno rumunsko veče (15€ po osobi)

3.Obilazak i poseta Parlamenta (12€ po osobi)

Prijave za fakultativne izlete do 15.04.2016 ili prilikom prijave za aranžman

Cene fakultativnih izleta podložne su promenama (minimum za realizaciju je 25 putnika). Organizator putovanja zadržava pravo korigovanja cena u slučaju nedovoljnog broja putnika, koje putnici nisu u obavezi da prihvate.

 

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

– 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

– 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u tri mesečne rate čekovima građana uz uvećanje od 3% na ukupnu sumu.

 

UPOZORENJE:

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama,novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana

 

NAPOMENE VEZANE ZA  SMEŠTAJ-HOTEL:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 15:00 časova (postoji mogućnost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 časova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turističke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi.
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isključivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima treći i četvrti ležaj mogu biti pomoćni. Dimenzija i izlged pomoćnog ležaja zavise od smeštajnih objekata, može biti sofa na razvlačenje, ali je uglavnom kao klasičan krevet
 • Organizator putovanja ne može da utiče na razmeštaj po sobama, jer to isključivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogućnost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isključivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima uređaj…)

 

NAPOMENA:

 • Proveriti 3 dana pre putovanja tačno vreme i mesto polaska autobusa
 • Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
 • Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredviđenih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobraćaju, zatvaranje nekog od lokaliteta predviđenog za obilazak…)
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja ukoliko jedan ili oba roditelja ne putuju sa njima
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) na web- stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

 

Aranžman je rađen na bazi od minimum 55 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre početka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviđenim slučajevima.

 

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora