Period prodaje: 16. – 22. jun 2016.

 

Destinacija

Cena u evrima OD…

(bez prtljaga)

Cena u evrima OD…

(sa prtljagom)

ATINA

92

132

 

*U cene su uključene sve takse.