MALTA

8 dana, avionom

Cenovnik možete pogledati OVDE…

 

 

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD – MALTA Sastanak grupe na aerodromu dva sata pre leta. Let za Maltu JU 690 U 17 45. Predviđeno sletanja na Maltu u 19 45. Nakon sletanja  transfer do hotela. Noćenje

2 – 7. dan  MALTA Slobodno vreme za individualne aktivnosti, odmor i fakultativne izlete. Noćenje.

8. dan MALTA – BEOGRAD Slobodno vreme do polaska na aerodrom. Let za Beograd JU 691 u 20 00. Sletanje u Beograd 22 00. Kraj programa.

 

U cenu aranžmana je uključeno:

  • avionski prevoz direktim redovnim letom Beograd – Malta – Beograd
  • transferi aerodrom – hotel – aerodrom
  • 7 noćenja na bazi rezervisane i potvrđene usluge u izabranom hotelu
  • organizaciju putovanja i usluge predstavnika

 

U cenu aranžmana nije uključeno:

  • aerodromske takse 39.95€ (Beograd 20.24€, Malta 18.73€, DCV taksa 0.98€), plaćaju se u agenciji uz aranžman. DCV je taksa direktorata za razvoj avio saobraćaja,
  • YQ taksa 44€ (taksa za poskupljenje goriva, a njena visina zavisiće od devijacije cene goriva i biće objavljivana dva puta mesečno),
  • zdravstveno putno osiguranje

Doplata za jednokrevetnu sobu – na upit

 

USLOVI PLAĆANJA:                                                                                                                                                                                                                      

Cene su izražene u eurima. Plaćanje se vrši u dinarima prema prodajnom kursu za efektivu Banke Intesa na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga, organizator zadržava pravo korigovanja cena za neplaćeni deo aranžmana.

  1. UPLATA DO POLASKA – prilikom rezervacije uplaćuje se 40% akontacije od cene aranžmana, a ostatak najkasnije 15 dana pre
  2. PLATNIM KARTICAMA – Visa, Visa Electron, Master, Maestro, Dina
  3. UPLATA ČEKOVIMA GRAĐANA U VIŠE RATA – uplata akontacije od 40% prilikom rezervacije, ostatak uplate čekovima građana do 6 mesečnih rata, koje je potrebno deponovati organizatoru prilikom uplate. Rate dospevaju svakog 01/10/20. u mesecu.

 

VIZE:  

Državljanima Srbije viza za destinacije obuhvaćene ovim cenovnikom viza nije potrebna. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju kao i zemalja kroz koje prolaze. Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati punoletnog pratioca i overenu saglasnost oba roditelja pri prelasku granice. Izjava saglasnosti roditelja mora biti overena u sudu ili opštini.

NAPOMENA: Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

 

HOTELSKI SMEŠTAJ:     

U najvećem broju hotela ulazak u sobe je posle 14:00 h, a iste se napuštaju najkasnije do 10:00 h. Ukoliko gost želi da zadrži duže sobu, obavezan je da izvrši najavu recepciji hotela, kao i da sam plati ovu dodatnu uslugu.

POMOĆNI KREVET:       

U najvećem broju objekata je na rasklapanje, drvene ili metalne konstrukcije ili fotelje na rasklapanje, što može značajno uticati na prostor u vašoj sobi.

NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.

 

PUTNA DOKUMENTA: 

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Pasoš mora biti važnosti minimum 6 meseci nakon povratka sa putovanja (minimum 180 dana nakon povratka).

 

NAPOMENA – U slučaju neadekvatnog smeštaja ili bilo kog drugog problema, mole se putnici da o tome obaveste ORGANIZATORA PUTOVANJA prvog dana boravka. Napominjemo da reklamacije za koje agencija sazna poslednjeg dana boravka ili po povratku putnika neće biti razmatrane.

Molimo vas da se u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađa, tuča, saobraćajna nezgoda,…) obratite nadležnim organima domicilne zemlje. Organizator putovanja je jedino ovlašćen da vam pomogne u posredovanju između vas  i nadležnih organa.

 

KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA ZA SLUČAJ OTKAZIVANJA ILI PROMENE PROGRAMA PUTOVANJA OD STRANE AGENCIJE JE 5 DANA PRE POČETKA PUTOVANJA.

 

Uz cenovnik važe opšti uslovi putovanja organizatora